Reference

Bio Moto d.o.o.  reference 2003 – 2017

 

 • 2010 – 2017. Izrada strojarskih projekata plinskih instalacija priključaka građevinskih objekata, projekiranje odlagališnih plinskih instalacija, izrada EX Elaborata bioplinskih postrojenja, Izrada izvedenih projekata bioplinskih instalacija i bioplinskog generatorskog postrojenja

 

 • Heineken – Karlovačka Pivovara 2012-2017. Radovi održavanja bioplinskog postrojenja, remontni radovi baklje bioplinskog postrojenja, dijagnostički radovi, elektronička PLC podrška, tehničko pravna regulativa.

 

 • Emmezeta d.o.o. 2014-2017. Održavanje plinskog agregata 300 kW. Dijagnostični radovi, remontni radovi plinskog sustava napajanja agregat, izrada projekta izvedenog stanja plinskog postrojenja

 

 • Čistoća d.o.o. Karlovac. 2014-2016. Izgradnja odlagališne plinske instalacija. Remontni radovi na bioplinskom postrojenju za spaljivanje odlagališnog plina. Preinaka diesel agregat 250 kW u bioplinski agregat, izrada sustava pripreme odlagališnog plina za bioplinski agregat, izrada računalnog upravljanja agregata i male elektrane na odlagališni plin Ilovac.Tehničko pravna podrška i vođenje regulative. Izrada eleborata Ex zona. Ex certifikacija opreme bioplinskog postrojenja hrvatske proizvodnje.

 

 • Agrokor – Energija d.o.o. 2012. Vođenje Tehničko pravna regulative tokom izgradnje i puštanja u pogon Bioplinskog postrojenja Gradec na svinjogojskoj farmi. Priprema dokumentacije i postrojenja za Tehnički pregled i Tehničko nadgledanje Ex Komisije.

 

 • Zagrebačke Otpadne Vode –Zagreb , kogeneracija na bioplin 2×1,3 MW, MWM, servisni  zahvati, konzultantske usluge.

 

 • Čistoća d.o.o. Karlovac 2009-2014. Izrada postrojenja za spaljivanje bioplina- baklje 500m3/h, sa PLC vođenjem, izrada odlagališne plinske instalacije. Ex certifikacija bioplinskog postrojenja. Remontni radovi, preinake bioplinske instalacije. Tehničko pravna regulativa ZOP i ZNR. Ex elaborati.

 

 • PZ Osatina – Tomašanci, 2008 – 2014 : bioplinsko postrojenje, kogeneracija 2×1 MW, Jenbacher, izrada postrojenja za spaljivanje bioplina, tehnička regulativa. puštanje u pogon, operativni rad, upravljanje i održavanje.

 

 • PZ OSATINA – Ivankovo, 2007-2010 : bioplinsko postrojenje, kogeneracija 2×1 MW, izrada postrojenja za spaljivanje bioplina, rad sa ekipom na prvoj elektrani na bioplin sa farme, razrada projekta za spaljivanje bioplina, programska rješenja, energetska rješenja, tehnička regulativa, izrada postrojenja, montažni radovi, puštanje u pogon, operativa, upravljanje i održavanje.

 

 • ZGOS d.o.o.- Viadukt d.d.. Odlagalište Jakuševec. 2005 – 2012. Vođenje radova puštanja u pogon prve elektrane na odlagališni plin 2×1 MW proizvođača PRO2. Vođenje Tehničko pravne regulative za Tehnički pregled i puštanje u pogon mTEO Jakuševec. Operativno upravljanje 24/7, isporuka električne energije, preventivno i generalni remont na generatorima Deutz TBG 620. Serviser PRO2 opreme za područje HR.

 

 • Jan De Nul 2003-2005. Vođenje izgradnje postrojenja male elektrane Jakuševec. Priprema Tehničko-pravne regulative prve male elektrane u HR.

 

 • 2003- 2017. Suradnja sa vodečim svjetskim firmama na području energetike, proizvođačima opreme za bioplinska i plinska postrojenja, generatorska postrojenjima, motora SUI, opreme odlagališnih  građevinskih strojeva i industrijske opreme.